1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(59)'2007
  5. Поліпшення контрасту зображення оптичної системи з аберацією

Поліпшення контрасту зображення оптичної системи з аберацією

Є.Д. Прилепський
Анотації на мовах:

Вирішена задача максимізації інтегрального контрасту оптичної системи при заданій аберації загального вигляду. Отримані вирази для оптимальних функцій зіниці в класі дійсних (амплітудно-фазові фільтри) і позитивних функцій (амплітудні фільтри).