1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(59)'2007
  5. Розрахунок траєкторії руху краплі рідини в газовому потоці з урахуванням її деформації

Розрахунок траєкторії руху краплі рідини в газовому потоці з урахуванням її деформації

В.І. Рубльов, В.В. Логінов
Анотації на мовах:

Пояснюється причина неспівпадання траєкторій руху краплі в газовому потоці при експериментальних та чисельних дослідженнях.