1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(13)'2013
  5. Формувач хаотичних несучих для інформаційно - комунікаційних систем

Формувач хаотичних несучих для інформаційно - комунікаційних систем

К.С. Васюта, А.Л. Ковтунов, Ф.Ф. Зоц, С.В. Озеров
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі запропонована практична реалізації формувача хаотичної несучої, виконаного на базі сигнального процесору, цифро-аналогового перетворювача і генератора тактових імпульсів. Синтезований алгоритм формування хаотичної послідовності на базі середовища програмування С++. Наведено функціональну схему експериментальної установки формування хаотичної несучої, яка дозволяє привести цифрову хаотичну послідовність, генеровану за допомогою сигнального процесору до аналогового виду. Показано, що отримана часова реалізація хаотичної несучої подібна шуму спостереження (білий шум). Це забезпечує можливість застосування такої хаотичної несучої для підвищення скритності функціонування радіотехнічних систем.


Ключові слова: формувач хаотичних несучих , експериментальна установка , теорема Котельникова , шум спостереження, скритність