1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(59)'2007
  5. Розробка марківських моделей надійності комп’ютерної мережі інформаційно-управляючої системи з використанням FME(C)A-таблиць

Розробка марківських моделей надійності комп’ютерної мережі інформаційно-управляючої системи з використанням FME(C)A-таблиць

В.С. Харченко, Ірадж Ельясі Комарі.
Анотації на мовах:


Анотация: Проаналізовані особливості отримання марківських моделей надійності залежно від типів відмов, ресурсів і стратегій відновлення з використанням принципу багатофрагментності.