1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(59)'2007
  5. Аналіз ефективності нечітких нейронних мереж в задачах прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного характеру

Аналіз ефективності нечітких нейронних мереж в задачах прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного характеру

О.В. Шматко, О.А. Голубнича
Анотації на мовах:

Розглядаються нечіткі нейронні мережі з виводом Мамдані, Цукамото і Сугено для задач прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Визначений ефективний алгоритм нечіткого виводу для даного класу задач.