1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(60)'2007
  5. Моделювання процесів оперативного управління багатостадійними обслуговуючими системами

Моделювання процесів оперативного управління багатостадійними обслуговуючими системами

Алі Найф Халіл Альхжуж, І.Є. Гончаров, С.Ю. Ігнатов.
Анотації на мовах:

Наведено опис системи моделювання обслуговуючого комплексу і її програмної реалізації. Показано результати моделювання алгоритму адаптивного оперативного управління обслуговуючим комплексом на основі твердження про критичну групу приладів і наслідок з нього і їх аналіз у порівнянні з алгоритмом повного перебору всіх послідовностей вимог пакета запуску.