1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(60)'2007
  5. Оцінка завадостійкості двоознакових структурних кодових конструкцій

Оцінка завадостійкості двоознакових структурних кодових конструкцій

В.В. Баранник, О.К. Юдін.
Анотації на мовах:

Викладається методика оцінки завадостійкості структурних кодових конструкцій до помилок у каналі зв'язку. Проводиться порівняльна оцінка вірогідності інформації на прийомній стороні у випадку передачі вихідних даних у незжатому вигляді, передачі кодів одноознакових і двоознакових чисел у двійковому поліадичному просторі.