1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(60)'2007
  5. Математична модель пристрою спектральної фільтрації зображень, що враховує оптичні властивості атмосфери

Математична модель пристрою спектральної фільтрації зображень, що враховує оптичні властивості атмосфери

Л.Ф. Купченко, О.В. Ефімова. А.С. Риб’як.
Анотації на мовах:

Розроблена математична модель пристрою спектральної фільтрації зображень, що забезпечує імітацію оптичних властивостей атмосфери при однорідних характеристиках сигналу і фону. В моделі використані принципи багатомірної Евклідової геометрії, при цьому відомості про спектральну яскравість об’єкта розглядаються як точки в К-мірному просторі. Приводяться результати досліджень селективних властивостей моделі і залежності контрастності зображень об’єкта при різних значеннях спектральних характеристик і характеристик яскравості сигналів, що імітують оптичні властивості атмосфери.