1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(60)'2007
  5. Метод створення управляючої підмережі мережі передачі даних

Метод створення управляючої підмережі мережі передачі даних

Г.А. Кучук, О.О. Болюбаш
Анотації на мовах:

На основі запропонованого в статті узагальненого рішення задачі формування множини вузлів управляючої підмережі (УП) мережі передачі даних запропонований метод створення УП.