1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(60)'2007
  5. Технологія побудови екстенсіональної бази стратифікованої семантичної мережі для систем підтримки ухвалення рішень

Технологія побудови екстенсіональної бази стратифікованої семантичної мережі для систем підтримки ухвалення рішень

Н.Ю. Любченко, Ю.В. Паржин
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються питання побудови екстенсіональної бази стратифікованої семантичної мережі і її аксіоматики для представлення знань в системах підтримки ухвалення рішень задач оперативного управління в складних організаційних ієрархічних системах.