1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(60)'2007
  5. Моделі задач комбінаторної оптимізації для підтримки прийняття рішень в АПК

Моделі задач комбінаторної оптимізації для підтримки прийняття рішень в АПК

В.П. Путятін, С.М. Коваленко
Анотації на мовах:

Розглядається математична модель задачі комбінаторної оптимізації для підтримки прийняття рішень в АПК.