1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(60)'2007
  5. Синтез нейромережевої реалізація мультиплікативної моделі Гаммерштейна об'єкта з багатьма входами

Синтез нейромережевої реалізація мультиплікативної моделі Гаммерштейна об'єкта з багатьма входами

Т.С. Сакало
Анотації на мовах:


Анотация: Вирішено завдання створення нелінійної мультиплікативної моделі Гаммерштейна для динамічного об'єкта з багатьма входами з використанням радіально-базисної штучної нейронної мережі.