1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(60)'2007
  5. Оцінка параметрів аналітичного опису зв'язку «фактор-відгук» в умовах малої вибірки спостережень

Оцінка параметрів аналітичного опису зв'язку «фактор-відгук» в умовах малої вибірки спостережень

К.І. Суворова, О.В. Серая
Анотації на мовах:

Пропонується методика встановлення залежності значень деякого визначального параметра досліджуваної складної системи або процесу від приблизно, що впливають факторів, у ситуації, коли загальне число досвідів недостатньо для побудови адекватної моделі.