1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(60)'2007
  5. Оцінювання ефективності функціонування розподілених корпоративних систем

Оцінювання ефективності функціонування розподілених корпоративних систем

В.В. Тулупов
Анотації на мовах:

Запропоновано методологію структуризації розподіленої корпоративної інформаційної системи (КІС). Удосконалено методи підвищення ефективності функціонування розподіленої КІС.