1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(60)'2007
  5. Вплив метеорологічних умов на характеристики поверхні, що підстилає

Вплив метеорологічних умов на характеристики поверхні, що підстилає

С.Е. Яцевич
Анотації на мовах:

Розглянутий вплив метеорологічних параметрів на радіофізичні дані дистанційного зондування Землі. Проведено порівняння з даними державної гідрометеорологічної мережі.