1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(60)'2007
  5. Оцінка та ранжирування альтернатив при інтервально заданих вихідних даних у геометричному проектуванні

Оцінка та ранжирування альтернатив при інтервально заданих вихідних даних у геометричному проектуванні

И.В. Гребеннік, Т.Є. Романова, С.Б. Шеховцов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається задача багатокритеріального вибору рішення в умовах невизначеності в геометричному проектуванні. Будується інтервальна математична модель.