1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(60)'2007
  5. Методика радіотермометричних досліджень при рішенні завдань медичної діагностики

Методика радіотермометричних досліджень при рішенні завдань медичної діагностики

О.Ю. Азархов, С.Н. Сакало
Анотації на мовах:

Наведено результати експериментальних досліджень можливостей радіотермометрії. Запропоновано систему відведень для реєстрації внутрішніх температур людини. Показано перспективність радіотермографії в медичній діагностиці. Проведено оцінку значимості результатів радіотермометричних досліджень.