1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(60)'2007
  5. Реконфігурація структури діагностичних ознак при синтезі комп'ютерного діагнозу

Реконфігурація структури діагностичних ознак при синтезі комп'ютерного діагнозу

А.І. Поворознюк
Анотації на мовах:

У статті запропоновано метод реконфігурації структури діагностичних ознак в розробленому автором методі синтезу уточню вального діагнозу, який є модифікацією метода послідовного аналізу (метода Вальда) та заснований на аналізі взаємодії ієрархічних структур ознак та діагнозів.