1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(60)'2007
  5. Дослідження впливу типу та вологості грунту на масу викиду шкідливої речовини при неконтрольованому горінні нафтопродукту

Дослідження впливу типу та вологості грунту на масу викиду шкідливої речовини при неконтрольованому горінні нафтопродукту

Г.В. Фесенко, В.В. Барбашин, А.В. Ромин
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуто вплив типу та вологості грунту на (піскового, суглинистого та глинистого) на масу викиду шкідливої речовини в атмосферу при неконтрольованому горінні нафтопродукту.