1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(13)'2013
  5. Розробка методу формування моделі діяльності оператора систем управління складними динамічними об'єктами

Розробка методу формування моделі діяльності оператора систем управління складними динамічними об'єктами

О.С. Бодяк
Анотації на мовах:

У статті запропоновано підхід до процесу розробки методу формування моделі діяльності оператора систем управління складними динамічними об'єктами що враховує завдання, які вирішуються оператором, специфіку його діяльності, зовнішні умови і його психофізіологічні особливості. Метод призначений для розробки імітаційних моделей при проведенні експериментальних досліджень діяльності оператора.
Ключові слова: системи управління, моделювання, діяльність оператора