1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(61)'2007
  5. До питання зв’язаності простору факторів, які є супутніми вимірюванням навігаційних параметрів

До питання зв’язаності простору факторів, які є супутніми вимірюванням навігаційних параметрів

А.П. Волобуєв, М.Ю. Яковлев
Анотації на мовах:

Стаття присвячена дослідженню локальних властивостей міри точності та аналізу зв’язаності простору факторів, які є супутніми вимірюванням навігаційних параметрів.