1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(13)'2013
  5. Використання інформації про стан об'єкта у дворазовій інваріантнісній автоматичній системі

Використання інформації про стан об'єкта у дворазовій інваріантнісній автоматичній системі

В.В. Іванович, С.І. Васюхно
Анотації на мовах:


Анотация: Аналіз літератури показав, що для підвищення інваріантності в автоматичних системах управління можна використовувати інформацію про стан об'єкта управління в якості додаткових коригувальних впливів. У статті запропоновано один із шляхів підвищення якості функціонування об'єкта управління, що дає можливість забезпечити якісне (більш точне) управління об'єкта, інваріантного до збурюючих дій.


Ключові слова: інваріантність, регулювання, управління об'єктом, впливи