1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(61)'2007
  5. Принцип дзеркального відображення в антенах з нелінійними елементами

Принцип дзеркального відображення в антенах з нелінійними елементами

А.І. Лучанінов, Д.С. Гавва, Д.В. Грецьких, О.В. Крикун
Анотації на мовах:

На підставі розробленої матмоделі антен з нелінійним поверхневим імпедансом (НПІ), проведені дослідження впливу НПІ на вхідний опір випромінювачів. Показана необхідність роздільного аналізу симетричних антен з НПІ та несиметричних їх аналогів.