1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(61)'2007
  5. Експериментальне дослідження контактної поверхні ходових коліс багатовісних залізничних агрегатів

Експериментальне дослідження контактної поверхні ходових коліс багатовісних залізничних агрегатів

Н.Х. Раковська, Б.С. Ковальський.
Анотації на мовах:

Викладено експериментальні дослідження в області сухого контакту високонапружених ходових коліс залізничних агрегатів.