1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(61)'2007
  5. Моделювання структури базової мережі навігаційно-часового забезпечення при ліквідації надзвичайних ситуацій

Моделювання структури базової мережі навігаційно-часового забезпечення при ліквідації надзвичайних ситуацій

А.О. Подорожняк
Анотації на мовах:

Запропонована формалізація завдання оптимальної побудови структури базової мережі НВО при ліквідації надзвичайних ситуацій.