1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(62)'2007
  5. Про одну модель дослідження багатовимірних процесів в складних системах

Про одну модель дослідження багатовимірних процесів в складних системах

А.Л. Єрохін
Системи обробки інформації. — 2007. — № 4(62). – С. 38-41.
УДК 681.518 : 004 : 912
Мова статті: українська


Анотація: Стаття присвячена вирішенню задачі побудови моделі дослідження багатовимірних процесів в складних системах з канальною структурою на основі генерації детермінованого хаотичного процесу. Основою моделі є комбінаторно-топологічне перетворення інформації в складній системі у вигляді теоретико-множинної структури дискретних елементів, над якою виконуються послідовні перетворення вихідної інформації в прообраз на вході, перестановка фрагментів та формування інформаційного образу на виході.


Ключові слова: складні системи, багатовимірні процеси, детермінований хаотичний процес
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Єрохін А. Л. Про одну модель дослідження багатовимірних процесів в складних системах / А.Л. Єрохін  // Системи обробки інформації. – 2007. – № 4(62). – С. 38-41.