1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(13)'2013
  5. Экспериментальні дослідження ферорезонансних явищ

Экспериментальні дослідження ферорезонансних явищ

Б.Т. Кононов, А.О. Мушаров
Анотації на мовах:


Анотация: У статті описується експериментальна установка, що використовується для вивчення ферорезонансних явищ.


Ключові слова: ферорезонанс напруг, система електропостачання, силовий деструктивний вплив