1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(63)'2007
  5. Трансцендентна реалізація централізованого управління телекомунікаційною мережею перспективного ракетного комплексу на основі принципів WMN-технології

Трансцендентна реалізація централізованого управління телекомунікаційною мережею перспективного ракетного комплексу на основі принципів WMN-технології

С.В. Малахов, А.Г. Снисаренко, С.Г. Рассомахін, М.Ф. Линник, В.Н. Шлокін
Анотації на мовах:

Запропонований варіант адаптації технології Mesh-мереж для вирішення завдання синтезу мультисервісної телекомунікаційної системи перспективного ракетного комплексу.