1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(63)'2007
  5. Удосконалення транспортних протоколів в мультисервісних мережах

Удосконалення транспортних протоколів в мультисервісних мережах

О.О. Можаєв, А.О. Подорожняк, І.В. Ільїна, А.А. Коваленко
Анотації на мовах:

Проведено дослідження впливу протоколів ТСР Vegas і TCP Reno на рівномірність розподілу доступною з'єднанню пропускної спроможності. За допомогою теорії штучних нейронних мереж встановлено, що трафік, отриманий в результаті гетерогенного управління ділянкою мережі характеризується параметром Херста H=0,75, що свідчить про його фрактальний характер.