1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(63)'2007
  5. Результати оцінки показників ефективно-сті паралельного рішення системи лінійних рівнянь методом Гауса

Результати оцінки показників ефективно-сті паралельного рішення системи лінійних рівнянь методом Гауса

О.Г. Толстолузька
Анотації на мовах:

Розглядаються залежності показників ефективності паралельного рішення системи лінійних рівнянь методом Гауса від кількості процесорів багатопроцесорної ЕОМ з симетричною мультипроцесорною обробкою (SMP): часу паралельного рішення, завантаження процесорів і ефективності паралельної реалізації задачі з використанням методу поєднання незалежних операцій.