1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(63)'2007
  5. Ітераційний алгоритм визначення параметрів НВЧ-трактів на основі багатозондового метода

Ітераційний алгоритм визначення параметрів НВЧ-трактів на основі багатозондового метода

Ю.П. Белокурський, Ю.В. Козлов, Г.М. Козлова, І.В. Руженцев
Анотації на мовах:

Розглянуто методи вимірювання параметрів трактів НВЧ для високого рівня потужності, запропонований ітераційний алгоритм реалізації многозондового методу, що дозволяє зменшити потенційну похибку методу за рахунок підвищення стійкості алгоритму.