1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(63)'2007
  5. Математична модель задачі розміщення кругових сегментів та кругів

Математична модель задачі розміщення кругових сегментів та кругів

Т.Є. Романова, К.А. Ступак
Анотації на мовах:

В статті будується математична модель задачі розміщення кругів та кругових сегментів у прямокутній області змінної довжини з метою її мінімізації.