1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(64)'2007
  5. Невизначеність вейвлет-відновлення результатів динамічних вимірювань

Невизначеність вейвлет-відновлення результатів динамічних вимірювань

Т.В. Бикова, Г.О. Черепащук.
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано алгоритм корекції динамічних похибок резуль-татів вимірювань змінних процесів за допомогою апарату вейв-лет-аналізу сигналів і методика оцінки його невизначеності.