1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(64)'2007
  5. Особливості застосування оцінки невизначено-сті вимірювань в міжнародних і національних стандартах

Особливості застосування оцінки невизначено-сті вимірювань в міжнародних і національних стандартах

О.М. Величко
Анотації на мовах:


Анотация: У документах і рекомендаціях міжнародних і регіональних органі-зацій з питань метрології, стандартизації та акредитації лабораторій широко використовуються положення міжнародної настанови з оцінки невизначеності вимірювань (GUM). У національних станда-ртах та інших нормативних документах також широко використо-вуються положення GUM. Проведений аналіз показав некоректне використання положень GUM в деяких міжнародних стандартах. Наведені рекомендації щодо коректного використання положень GUM при розробці проектів міжнародних стандартів.