1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(64)'2007
  5. Аналіз невизначеності виміру витрати речовини вихровим методом

Аналіз невизначеності виміру витрати речовини вихровим методом

Л.А. Витвицька, Н.М. Пиндус
Анотації на мовах:

Здійснено аналіз факторів впливу на невизначеність вимірюван-ня при вихровому методі вимірювання витрати. Розраховано невизначеність при вимірюванні витрати газу та рідини, а також при наявності в потоці механічних домішок.