1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(64)'2007
  5. Коректність оцінки кореляції, обумовленої постійним зсувом результатів вимірювань

Коректність оцінки кореляції, обумовленої постійним зсувом результатів вимірювань

Є.Т. Володарський, Л.О. Кошева, О.О. Мішина
Анотації на мовах:

Аналізується можливість врахування кореляції при оцінці неви-значеності, обумовленої постійним зсувом результатів вимірю-вань. Оцінений фізичний сенс підходу, що базується на врахуван-ні кореляції і показана складність його застосування. Отримані вирази для невизначеності базових обчислювальних алгоритмів.