1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(64)'2007
  5. Основні підходи до оцінки невизначеності в екологічних і метрологічних настановах

Основні підходи до оцінки невизначеності в екологічних і метрологічних настановах

Т.Б. Гордієнко
Анотації на мовах:


Анотация: При проведенні щорічної оцінки викидів парникових газів (ПГ) основою для досліджень є статистичні дані національного і галузевого рівнів. Якість та довіра до кадастрів викидів ПГ підтверджується методиками їх оцінки, процедурами збору і обробки даних. Вимоги до національних кадастрів викидів ПГ базуються на настановах ІРСС-2000 і ІРСС-2006, що містять елементи оцінки і аналізу невизначеності. Розглянуто основні підходи до оцінки невизначеності в екологічних і метрологічних настановах. Запропоновано застосування підходів GUM-1993 для оцінки невизначеності в кадастрах викидів ПГ.