1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(64)'2007
  5. Невизначеність вимірів по шкалах різних типів

Невизначеність вимірів по шкалах різних типів

О.С. Дойников
Анотації на мовах:

Запропоновано узагальнення поняття «невизначеність вимірювань», стосовно до результатів вимірів по шкалах різних типів. Дано рекомендації зі способів вираження невизначеності вимірювань у неметричних шкалах.