1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(64)'2007
  5. Дослідження потужності критерію Кохрена при обмеженій кількості спостережень

Дослідження потужності критерію Кохрена при обмеженій кількості спостережень

В.С. Єременко, В.М. Мокійчук, О.В. Самойліченко
Анотації на мовах:

Отримані оцінки потужності критерію Кохрена при різних об'ємах аналізованих груп даних, кількості вибірок в групі і співвідношенні середньоквадратичного відхилення статистичного викиду по відношення до середнього по сукупності середньоквадратичного відхилення. Розглянуті питання статистичного моделювання даних при дослідженні даного критерію методами Монте-Карло.