1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(64)'2007
  5. Програмний засіб для розрахунку невизна-ченості вимірювань

Програмний засіб для розрахунку невизна-ченості вимірювань

І.П. Захаров, С.В. Водотика
Анотації на мовах:

Описано програмний засіб для розрахунку невизначеності у вимірюваннях, що реалізує як базовий алгоритм оцінювання невизначеності, так і процедуру Монте-Карло.