1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(64)'2007
  5. Оцінка невизначеності результатів випробувань технічних засобів за параметрами ЕМС

Оцінка невизначеності результатів випробувань технічних засобів за параметрами ЕМС

В.В. Князєв, І.П. Лісной
Анотації на мовах:


Анотация: В статті визначено підхід до оцінки невизначеності результатів випробувань технічного засобу до дії електростатичного розряду. Підхід базується на рекомендаціях ІЕС, які містяться у проекті другої редакції стандарту IEC 61000-4-2. Наведено приклад оцінки невизначеності результатів випробувань у конкретній випробувальній лабораторії.