1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(64)'2007
  5. Методологія оцінки складової невизначеності результатів вимірів, обумовленою неточністю рівняння (моделі) вимірів

Методологія оцінки складової невизначеності результатів вимірів, обумовленою неточністю рівняння (моделі) вимірів

М.В. Москаленко
Анотації на мовах:

У статті розглядається проблема оцінки складової невизначеності результатів вимірювань, обумовленою неточністю рівняння (моделі) вимірювань. Запропоновано методику оцінки цієї складової невизначеності результату вимірювань за типом Б. Розглянуті приклади використання запропонованої методики.