1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(64)'2007
  5. Статистичні методи аналізу невизначенністі результатів опосередкованих вимірювань

Статистичні методи аналізу невизначенністі результатів опосередкованих вимірювань

Л.А. Назаренко, П.Ф. Щапов
Анотації на мовах:

Розглянуто методи дисперсійного та дискримінантного аналізів статистичних моделей опосередкованого вимірювання, коли залишкова невизначеність моделей є мірою невизначеності результатів вимірювання. Надана можливість планування опосередкованих вимірювань по числу аргументів та по кількості рівній вихідної величини.