1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(64)'2007
  5. Поправки що враховують вплив іоносферних ефектів вищих порядків при двохчастотних ГНСС вимірюваннях

Поправки що враховують вплив іоносферних ефектів вищих порядків при двохчастотних ГНСС вимірюваннях

А.Є. Олійник, О.В. Прокопов
Анотації на мовах:


Анотация: Запропонована строга модель для визначення поправок к результатам двохчастотних ГНСС вимірювань, що враховують рефракційні іоносферні ефекти вищих порядків. Отримано формули для поправок які не мають обмежень по точності, притаманних відомим наближеним методам.