1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(64)'2007
  5. Порівняння прогностичних властивостей показників варіабельності серцевого ритму у пацієнтів після гострого інфаркту міокарда

Порівняння прогностичних властивостей показників варіабельності серцевого ритму у пацієнтів після гострого інфаркту міокарда

О.Л. Опарін, Ю.С. Рудик, І.Є. Овчаренко
Анотації на мовах:

Порівнювали відмінності параметрів варіабельності серцевого ритму в групах пацієнтів, які вижили і померлих протягом 1 року після розвитку гострого інфаркту міокарда. Найкращі прогностичні властивості виявилися у коефіцієнтів вейвлет розкладання часового ряду RR інтервалів на частоті, відповідній 32 серцевим скороченням при розділенні на фрагменти по 1024 RR з усередненням за 2-4 години. Обговорюються особливості обробки фізіологічних даних з урахуванням впливу добової ритміки.