1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(14)'2014
  5. Автоматизація процесу відбракування даних отриманих з безпілотних літальних апаратів

Автоматизація процесу відбракування даних отриманих з безпілотних літальних апаратів

С.І. Березина, К.В. Блиничкін
Анотації на мовах:


Анотация: В статті проведено аналіз методів оцінки якості зображення та виявлено ступень їх адекватності для використання у алгоритмах автоматичного відбракування даних. Побудовано математичні моделі якісних характеристик зображень. Сформульовано критерії відбракування даних з урахуванням можливих методів підвищення якості знімків.


Ключові слова: якісні характеристики зображення, яскравість знімка, тонова насиченість, різкість зображення