1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(65)'2007
  5. До питання вибору параметрів при моделюванні спонтанних змін станів архітектурних компонентів інформаційних систем

До питання вибору параметрів при моделюванні спонтанних змін станів архітектурних компонентів інформаційних систем

Альмхерат Ахмад Алі (Абдель Карім), Г.М. Жолткевич.
Анотації на мовах:

Розглядаються питання параметризації моделі механізму, що забезпечує спонтанні зміни станів архітектурного компоненту інформаційної системи. Як параметризуюча модель функція вибрана функція спеціального вигляду, що залежить від одного невід’ємного параметру. Знайдені залежності між середнім часом відкриття семафору, його дисперсією та значенням параметру моделі.