1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(65)'2007
  5. Оптимізація ваг багатопараметрової міри подібності для пошуку зображень

Оптимізація ваг багатопараметрової міри подібності для пошуку зображень

М.М. Пономаренко, С.К. Абрамов, В.В. Лукін, О.С. Царан
Анотації на мовах:

Описано експерименти по отриманню усереднених суб’єктивних оцінок подібності зображень, процедури формування банку елементарних відстаней між зображеннями та оптимізації їх вагових коефіцієнтів. Проаналізовано ефективність отриманої міри подібності, яка є зваженою сумою елементарних відстаней.