1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(65)'2007
  5. Оптимальне проектування аналого-цифрових схем на основі багатокритеріального підходу

Оптимальне проектування аналого-цифрових схем на основі багатокритеріального підходу

І.В. Прасол, О.В. Кобилінський
Анотації на мовах:

Розглядаються проблеми оптимального проектування аналого-цифрових схем, зокрема схем біомедичних пристроїв. Запропонована методика, яка дозволяє врахувати взаємний вплив між окремими частинами пристроїв, що розробляються.