1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(65)'2007
  5. Одномірні кодово-сигнальні конструкції на основі нормалізуючого перетворення, двійкових послідовностей

Одномірні кодово-сигнальні конструкції на основі нормалізуючого перетворення, двійкових послідовностей

С.Г. Рассомахін
Анотації на мовах:

Запропоновано спосіб перетворення послідовностей стаціонарних ергодичних джерел, що приводить до побудови кодів з нерівноімовірними кодовими словами.